Wij kunnen u helpen met uw betalingsachterstand

Informatie bij betalingsmoeilijkheden

Op deze site vindt u informatie over het betalen van uw hypotheek. Wij bij Novalink begrijpen dat er omstandigheden kunnen zijn die het moeilijker maken om uw hypotheekbetalingen te blijven doen.

Samen vinden we de oplossing

In het geval van betalingsmoeilijkheden kunnen wij behulpzaam zijn. Wij nemen met u contact op indien u een betalingsachterstand heeft bij onze opdrachtgevers. Samen met u lossen wij uw betalingsachterstand op.

De beste aanpak in uw situatie

Door inzicht te verschaffen in uw situatie en de mogelijkheden te inventariseren kunnen we voorkomen dat uw betalingsachterstand oploopt en uw huis per executieveiling moet worden verkocht. Dit is immers een situatie met alleen verliezers. Ons team van specialisten bekijkt uw situatie en onderzoekt de beste aanpak voor het oplossen van het probleem.

Weer grip op uw financiën

U krijgt weer uitzicht op een oplossing en inzicht in uw financiële situatie. Het eindresultaat is dat u weer grip heeft op uw financiën.

Maak kennis met onze medewerkers

  • Sandra Mulder
    Sandra Mulder Team assistente

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn huis verkopen maar de geboden prijs is onvoldoende om de lening volledig af te betalen. Wat is hierin mogelijk?
Er kunnen situaties zijn waarin we een regeling kunnen treffen voor het tekort, zodat we kunnen instemmen met de verkoop. Op deze wijze kunnen de kosten en mogelijke verliezen worden beperkt. Omdat dit altijd maatwerk is, kunt u het beste contact met ons opnemen, dan gaan wij samen met u de mogelijkheden na.
Ik heb een betalingsachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?
Dit hangt geheel af van de situatie. Betalingsachterstanden kunnen vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich meebrengen. Indien u een betalingsachterstand oploopt, raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact met uw financier of met ons op te nemen Op basis van uw situatie en betalingscapaciteit kan dan worden beoordeeld of een regeling mogelijk is. Afwachten is in elk geval altijd onverstandig, want de problemen worden daarmee alleen maar groter.
Wordt een betalingsachterstand bij BKR geregistreerd?
Een betalingsachterstand op een hypotheek wordt bij BKR geregistreerd indien deze 3 maandbetalingen of meer bedraagt. Dat is een verplichting die uit de Wet of het financieel toezicht (Wft) voortvloeit. Indien u de achterstand volledig heeft ingelopen wordt een herstelmelding toegevoegd.
Ook een verlies na verkoop van de woning wordt vastgelegd. Deze informatie is zichtbaar voor kredietinstellingen en zal van invloed zijn op het verkrijgen nieuwe kredieten. Registraties worden pas verwijderd 5 jaar na aflossing van de volledige schuld. Zie ook www.bkr.nl.
Wat moet ik doen nu de automatische incasso niet goed is gegaan?
Soms mislukt een automatische incasso, bijvoorbeeld vanwege een onvoldoende saldo. U dient er altijd voor te zorgen dat de verplichte betalingen tijdig plaatsvinden. Wij adviseren u daarom uw achterstand zo snel mogelijk te betalen door zelf actief het verschuldigde bedrag over te maken. Bedenk dat betalingsachterstanden vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich mee kunnen brengen.