Volg deze handige tips en onderneem direct zelf actie

Neem zelf actie

Zelf op tijd actie ondernemen is het begin van de oplossing. Net doen alsof het probleem er niet is, helpt niet. Het vermijden van telefoontjes en brieven maakt de situatie alleen maar slechter. Reageer direct en neem contact met ons op.

Bespreek met ons uw mogelijkheden

Door uw situatie aan ons uit te leggen kunnen wij oplossingen aandragen en een regeling afspreken waardoor uw betalingsmoeilijkheden worden verlicht.

Stel prioriteiten in uw uitgaven

Scherp uw budget aan. Bepaal wat belangrijk is en stop met onnodige uitgaven. Zo helpt u voorkomen dat problemen verergeren en verkleint u de kans dat u uw woning echt niet meer kunt betalen.
Met behulp van onze budgetwijzer kunt u inzicht krijgen in uw financiële situatie. Vraag de budgetwijzer hier aan.

Ook op de website van het Nibud vindt u diverse tips voor het beheren van uw financiën en het voorkomen van betalingsmoeilijkheden.

Besparen op uw uitgaven? Kijk hier voor een aantal mogelijkheden om op diverse uitgaven te besparen.

Voorlopige belastingteruggaaf

Maakt u nog geen gebruik van de voorlopige belastingteruggaaf? In plaats van elk jaar achteraf kunt u ook een maandelijkse belastingteruggaaf/vermindering regelen zodat uw maandlasten draaglijker worden. Zie www.belastingdienst.nl.

Hulp van werkgever

Uw werkgever kan behulpzaam zijn bij het afspreken van een betalingsregeling met de bank of verzekeraar waar de hypotheek voor uw woning loopt. Van uw salaris kan een deel rechtstreeks worden betaald aan de bank zodat uw hypotheekbetalingen doorlopen en/of de betalingsachterstand kan worden ingelopen. Een andere optie is dat uw vakantiegeld of 13e maand wordt gebruikt voor het inlopen van de betalingsachterstand.

Hulp van gemeente

U komt mogelijk in aanmerking voor een woonkostentoeslag van uw gemeente als uw inkomen tijdelijk onvoldoende is om uw hypotheekbetalingen te voldoen. De woonkostentoeslag is een tijdelijke regeling vergelijkbaar met de huursubsidie. De mogelijkheden verschillen per gemeente.

Schuldhulpverlening

Gemeentelijke kredietbanken en stadsbanken kunnen u helpen bij budgetbeheer en regelingen met schuldeisers. Zie www.nvvk.eu voor meer informatie en contactgegevens.

Maak kennis met onze medewerkers

  • Gerwin Kroeze
    Gerwin Kroeze Medewerker business support

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn huis verkopen maar de geboden prijs is onvoldoende om de lening volledig af te betalen. Wat is hierin mogelijk?
Er kunnen situaties zijn waarin we een regeling kunnen treffen voor het tekort, zodat we kunnen instemmen met de verkoop. Op deze wijze kunnen de kosten en mogelijke verliezen worden beperkt. Omdat dit altijd maatwerk is, kunt u het beste contact met ons opnemen, dan gaan wij samen met u de mogelijkheden na.
Ik heb een betalingsachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?
Dit hangt geheel af van de situatie. Betalingsachterstanden kunnen vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich meebrengen. Indien u een betalingsachterstand oploopt, raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact met uw financier of met ons op te nemen Op basis van uw situatie en betalingscapaciteit kan dan worden beoordeeld of een regeling mogelijk is. Afwachten is in elk geval altijd onverstandig, want de problemen worden daarmee alleen maar groter.
Wordt een betalingsachterstand bij BKR geregistreerd?
Een betalingsachterstand op een hypotheek wordt bij BKR geregistreerd indien deze 3 maandbetalingen of meer bedraagt. Dat is een verplichting die uit de Wet of het financieel toezicht (Wft) voortvloeit. Indien u de achterstand volledig heeft ingelopen wordt een herstelmelding toegevoegd.
Ook een verlies na verkoop van de woning wordt vastgelegd. Deze informatie is zichtbaar voor kredietinstellingen en zal van invloed zijn op het verkrijgen nieuwe kredieten. Registraties worden pas verwijderd 5 jaar na aflossing van de volledige schuld. Zie ook www.bkr.nl.
Wat moet ik doen nu de automatische incasso niet goed is gegaan?
Soms mislukt een automatische incasso, bijvoorbeeld vanwege een onvoldoende saldo. U dient er altijd voor te zorgen dat de verplichte betalingen tijdig plaatsvinden. Wij adviseren u daarom uw achterstand zo snel mogelijk te betalen door zelf actief het verschuldigde bedrag over te maken. Bedenk dat betalingsachterstanden vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich mee kunnen brengen.