Privacy statement

In dit privacy statement worden een aantal zaken benoemd die betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens en de waarborging van de privacy van individuele personen door Novalink B.V.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt, indien u daarvoor kiest, om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Novalink streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van Novalink achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

De gegevens die u verstrekt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden en u informatie over Novalink te kunnen verschaffen. Alle aan Novalink verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Novalink aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd en de datum en tijd van uw bezoek aan de website. De gegevens worden anoniem verwerkt en alleen voor statistische doeleinden gebruikt.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Novalink kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De telefoongesprekken worden niet opgeslagen in combinatie met andere unieke persoonsgegevens. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hier genoemde doeleinden.

Novalink behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.