Privacy beleid en verwerkingskennisgeving

 1. Wie is Novalink B.V.?

Novalink is een dienstverlener in de financiële markt. Novalink staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning voor het bemiddelen in  hypotheken en consumptief krediet. Novalink werkt in opdracht van banken, geldverstrekkers en andere financiële instellingen.
Novalink is onderdeel van Link Group. Link Group levert wereldwijd administratieve ondersteuning voor pensioen-, debet-, credit-, bedrijf- en fondsadministraties. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van Link: http://linkgroup.com/ .

 1. Wat is ons privacy beleid?

Bij Novalink verzamelen wij informatie over u. Wij doen er alles aan om deze informatie tezamen met uw privacy te beschermen. Hieronder leest u ons beleid met daarin uitleg hoe wij aan uw gegevens komen, hoe wij deze gebruiken en hoe wij de veiligheid daarvan waarborgen.

 1. Welke informatie verzamelen wij?

Wij doen onze werkzaamheden in opdracht van onze opdrachtgevers. Zij zijn primair verantwoordelijk voor het bepalen welke data wij opslaan.

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:eventuele aanpassingen van uw adres, emailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens welke oorspronkelijk door uw geldverstrekker zijn verstrekt;

 • informatie welke relevant kan zijn om uw identiteit vast te stellen, zoals bijvoorbeeld uw geboortedatum;
 • bankrekening en andere financiële gegevens die uw geldverstrekker ons heeft verstrekt, alsmede door u daarover verstrekte wijzigingen;
 • telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. Indien dit het geval is wordt dit van tevoren duidelijk aangekondigd. Deze gesprekken worden alleen opgenomen voor trainingsdoeleinden voor onze medewerkers en worden weer verwijderd;
 • medische informatie die u ons verstrekt;
 • alle correspondentie die u met ons hebt, telefonisch en/of schriftelijk.

Elke keer dat u onze website, www.novalink.nl, bezoekt wordt er automatisch een aantal technische data verzameld, zoals bijvoorbeeld het type browser dat u gebruikt, uw Internet Protocol (IP) adres en informatie over uw bezoek, inclusief uw Uniform Resource Locator (URL), uw clickstream van en naar onze website, overige communicatiedata, de weg naar de data die u volgt en de afgeleide informatie die is verkregen uit de cookies die wij hebben geplaatst op uw computer en/of mobiele telefoon.

 1. Waarom verzamelen wij deze data?

Wij verzamelen deze informatie om u te kunnen helpen bij uw hypotheek of krediet namens uw geldverstrekker. Ons gebruik van uw data is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen om u goed van dienst te kunnen zijn.

Ook kan de informatie vereist zijn om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

 1. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van onze opdrachtgevers, uw geldverstrekker.
Voor informatie over hoe onze opdrachtgevers uw gegevens gebruiken, verwijzen wij u door naar het privacy beleid van uw geldverstrekker.

Wij behouden uw gegevens om de volgende redenen:

 • om uw identiteit vast te kunnen stellen;
 • om met u te kunnen communiceren als dat nodig is;
 • om met onze gecontracteerde partijen te kunnen communiceren als dat nodig is;
 • om een verzoek of aanvraag van u inzake uw hypotheek of krediet te kunnen beoordelen;
 • om uw hypotheekgegevens te kunnen bijwerken bij bijvoorbeeld het BKR;
 • om analyses te kunnen maken van onze service en om te bekijken hoe wij deze kunnen verbeteren;
 • om u op de hoogte te kunnen houden van eventuele wijzigingen.
 1. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen alleen uw gegevens in opdracht van onze opdrachtgevers, uw geldverstrekker en indien een (rechts)persoon die ons daartoe wettelijk kan verplichten, zoals bijvoorbeeld de politie of de AFM.

Wij delen uw gegevens met serviceproviders die door ons zijn ingeschakeld om ons te helpen bij het uitvoeren van onze diensten. Dergelijke serviceproviders zijn bijvoorbeeld cloudopslagproviders (door ons ingeschakeld om elektronische opslagfaciliteiten te bieden voor onze bedrijfsgegevens en uw informatie), hypotheekadviseurs, het Bureau Krediet Registratie (BKR), taxateurs, makelaars, notarissen en advocaten.

 1. Hoe houden wij uw gegevens veilig?

Wij bewaren uw gegevens in een beveiligde database en nemen de benodigde veiligheidsmaatregelen om uw gegevens veilig te houden. Wij hebben een interne data beveiligingsprocedure in gebruik en al onze medewerkers zijn getraind om te voorkomen dat er data wordt gelekt.

Als u informatie achterlaat op onze website, www.novalink.nl, wordt dit via encryptie kanalen verstuurd om te voorkomen dat uw data kan worden onderschept.

 1. Hoe lang wordt uw data opgeslagen?

Uw geldverstrekker bepaalt hoelang wij uw gegevens bewaren. In het algemeen is dit zo lang als noodzakelijk wordt geacht om uw administratie bij te houden en u de diensten te kunnen bieden.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens conform de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 1. Uw rechten

Op grond van de privacywetgeving, heeft u recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Mochten uw gegevens naar uw mening feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, verzoeken wij u ons direct hierover te informeren. Het staat u vrij om een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Links op onze website

Onze website kan links bevatten naar andere websites.  De websites zijn van andere organisaties en wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. Dergelijke andere sites kunnen ook gebruik maken van hun eigen cookies en zullen hun eigen privacy beleid hebben.  U dient het privacy beleid en de privacy praktijken van andere sites zorgvuldig te lezen, aangezien we geen controle hebben over of verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van die sites.  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het privacy beleid van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico. 

 1. Aanpassingen aan het Privacy beleid

Wees u zich ervan bewust dat dit beleid met enige regelmaat wordt gecontroleerd en kan worden aangepast. Eventuele aanpassingen van ons beleid vindt u terug op deze pagina.

 1. Wie kunt u spreken bij Novalink over dit privacy beleid?

Vragen, opmerkingen en verzoeken in relatie tot uw rechten aan de hand van dit beleid kunt u sturen:

Als u een klacht wilt indienen kunt u tevens een email sturen naar privacy@novalink.nl.

Als u van mening bent dat uw klacht niet goed is afgehandeld of u bent van mening dat wij uw persoonlijke gegevens niet volgens de wettelijke verplichtingen behandelen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: