Wat moet ik doen bij een scheiding?

Een scheiding kan een hectische periode inluiden. Er komt dan veel op u af, mogelijk ook rondom uw hypotheek. Wij noemen een paar (aandachts)punten:

  • Als de hypotheek op beider naam staat, die van u én uw partner, dan bent u ook beiden hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling, ongeacht wat u daarover eventueel in het echtscheidingsconvenant opneemt. Wellicht dat één van u de hypotheek over wilt nemen van de ander. Dat dient dan wel formeel geregeld te worden en uiteraard zal de financier daarmee moeten instemmen.
  • Kunt u geen van beiden de hypotheek (blijven) betalen, dan zal er een verkoop (en verhuizing) nodig zijn.
  • Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Dan zijn er aanvullende regelingen mogelijk.
  • Als u alimentatie moet gaan betalen, dan kan dit invloed hebben op uw besteedbaar inkomen en wellicht op de mogelijkheid de woning geheel op uw naam te krijgen.
  • Als de woning verkocht moet worden en minder opbrengt, dan zal er sprake zijn van een restantschuld aan de financier.

Informatie van andere partijen

Relevante informatie over de gevolgen bij scheiding kunt u ook vinden bij diverse andere partijen, zoals bijvoorbeeld:

Maak kennis met onze medewerkers

  • Sandra Mulder
    Sandra Mulder Team assistente

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn huis verkopen maar de geboden prijs is onvoldoende om de lening volledig af te betalen. Wat is hierin mogelijk?
Er kunnen situaties zijn waarin we een regeling kunnen treffen voor het tekort, zodat we kunnen instemmen met de verkoop. Op deze wijze kunnen de kosten en mogelijke verliezen worden beperkt. Omdat dit altijd maatwerk is, kunt u het beste contact met ons opnemen, dan gaan wij samen met u de mogelijkheden na.
Ik heb een betalingsachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?
Dit hangt geheel af van de situatie. Betalingsachterstanden kunnen vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich meebrengen. Indien u een betalingsachterstand oploopt, raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact met uw financier of met ons op te nemen Op basis van uw situatie en betalingscapaciteit kan dan worden beoordeeld of een regeling mogelijk is. Afwachten is in elk geval altijd onverstandig, want de problemen worden daarmee alleen maar groter.
Wordt een betalingsachterstand bij BKR geregistreerd?
Een betalingsachterstand op een hypotheek wordt bij BKR geregistreerd indien deze 3 maandbetalingen of meer bedraagt. Dat is een verplichting die uit de Wet of het financieel toezicht (Wft) voortvloeit. Indien u de achterstand volledig heeft ingelopen wordt een herstelmelding toegevoegd.
Ook een verlies na verkoop van de woning wordt vastgelegd. Deze informatie is zichtbaar voor kredietinstellingen en zal van invloed zijn op het verkrijgen nieuwe kredieten. Registraties worden pas verwijderd 5 jaar na aflossing van de volledige schuld. Zie ook www.bkr.nl.
Wat moet ik doen nu de automatische incasso niet goed is gegaan?
Soms mislukt een automatische incasso, bijvoorbeeld vanwege een onvoldoende saldo. U dient er altijd voor te zorgen dat de verplichte betalingen tijdig plaatsvinden. Wij adviseren u daarom uw achterstand zo snel mogelijk te betalen door zelf actief het verschuldigde bedrag over te maken. Bedenk dat betalingsachterstanden vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich mee kunnen brengen.