Debiteurenbeheer: continue en gerichte bewaking

Persoonlijke communicatie

Persoonlijke communicatie leidt altijd tot de best mogelijke oplossing.
Dit bereiken wij door tijdig inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie van uw klant. En door bewustwording te creëren ontstaat acceptatie en ruimte voor oplossingen.

Sociale Verantwoordelijkheid en zorgplicht

Debiteurenbeheer is een sociale verantwoordelijkheid. Zeker voor het hypotheekproduct. Het is immers de financiering van een primaire levensbehoefte met een lange termijn verbintenis. Het op tijd helpen van uw klanten bij betalingsmoeilijkheden, en het daardoor voorkomen of beperken van verliezen, is dan ook onderdeel van uw zorgplicht. Novalink staat voor deze sociale verantwoordelijkheid door aan oplossingen te werken voor uw klanten.

Innovatie

Voor het bereiken van de beste oplossing werkt Novalink met geavanceerde systemen en analytische technieken. U heeft online toegang en volledig inzicht in uw dossiers. Onze processen worden ondersteund met profiel- en optimalisatiemodellen. Zo wordt bereikt dat op ieder moment de aanpak met het best verwachte resultaat wordt gekozen.
Uitgebreide management rapportages geven helder en up-to-date inzicht in de status, het risico en resultaat van uw portefeuille. Met onze feedback kunt u uw producten en processen verbeteren.

Gezamenlijke belangen waarborgen

Het gezamenlijk belang staat voorop bij het bereiken van een oplossing. Dit geldt voor de Financier-Klant relatie, maar ook voor de Financier-Novalink relatie. De mate van het voorkomen en minimaliseren van kredietverliezen bepaalt onze vergoeding. Op deze wijze zijn de belangen van alle partijen gewaarborgd: Klant, Financier en Novalink.

Maak kennis met onze MT-leden

  • Onno Sinnema
    Onno Sinnema Manager Finance & Reporting

Veelgestelde vragen

Is Novalink onafhankelijk?

Ja, Novalink is 100% onafhankelijk en wordt evenmin gefinancierd door banken, verzekeraars of andere externe partijen.

Werkt Novalink op eigen naam of uit naam van de financier?

Beide zijn mogelijk, dit geheel ter beslissing aan de opdrachtgever

Heeft Novalink een ‘servicer rating’?

Nee, Novalink laat wel processen auditen o.b.v. ISAE 3402 en doet mee aan benchmarkonderzoeken. Dit met uitstekende resultaten.

Hoe ziet het beloningsmodel eruit?

Novalink biedt daarvoor verschillende modellen, die wij graag met u naar uw wensen modelleren.