Speciale Vorderingen: actief beheer & monitoring

Restantschulden

Bij een restantschuld (een tekort na verkoop) zijn zowel consument als de hypothecair financier gebaat bij aflossing van deze verplichting. Voor het bereiken van optimale resultaten worden waar mogelijk minnelijke betalingsregelingen getroffen op basis van draagkracht en perspectief.

Speciale Vorderingen

Achterstanden op bestaande polissen, annuleringsvergoedingen, bereidstellingsprovisie, vorderingen m.b.t. bankgaranties, tekorten na aflossing en andere speciale vorderingen gerelateerd aan de hypotheek worden door Novalink actief beheerd en geïncasseerd.

Maak kennis met onze MT-leden

  • Onno Sinnema
    Onno Sinnema Manager Finance & Reporting

Veelgestelde vragen

Is Novalink onafhankelijk?

Ja, Novalink is 100% onafhankelijk en wordt evenmin gefinancierd door banken, verzekeraars of andere externe partijen.

Werkt Novalink op eigen naam of uit naam van de financier?

Beide zijn mogelijk, dit geheel ter beslissing aan de opdrachtgever

Heeft Novalink een ‘servicer rating’?

Nee, Novalink laat wel processen auditen o.b.v. ISAE 3402 en doet mee aan benchmarkonderzoeken. Dit met uitstekende resultaten.

Hoe ziet het beloningsmodel eruit?

Novalink biedt daarvoor verschillende modellen, die wij graag met u naar uw wensen modelleren.