Nieuwe verbinding en contact

Servicing boutique stijl

Novalink staat voor het maken van een verbinding en contact met de opdrachtgever en haar klanten. Uitbesteden van servicing aan Novalink is zonder drempels.

Specialist in een complexe markt

Novalink is gespecialiseerd in het regulier bijzonder beheer van hypothecaire en andere leningen voor banken en financiële instellingen. In een veranderende en complexe omgeving, met kritische consumenten en strikte regelgeving, is Novalink de specialist die u het werk en zorg uit handen neemt.

Visie & Missie

Van banken en financiële instellingen wordt een perfecte service verwacht en een actieve bij het voorkomen en oplossen van betalingsproblemen bij consumenten.

Dit vraagt specifieke vaardigheden en specialisaties. Novalink heeft servicegerichtheid, actieve klantbenadering en risicobeheersing in haar DNA zitten. Dit betekent voor u als zakelijke klant dat wij invulling geven aan uw zorgplicht en het optimaliseren van uw klantrelatie en financiële resultaten.

Onafhankelijk & objectief

Novalink hecht eraan haar werkzaamheden voor elke klant optimaal te kunnen uitvoeren, zonder dat zij daarbij –direct of indirect- rekening hoeft te houden met belangen of invloeden van derden. Bij Novalink kunt u er gerust op zijn dat wij in volledige objectiviteit uw belangen behartigen.

Maak kennis met onze MT-leden

  • Onno Sinnema
    Onno Sinnema Manager Finance & Reporting

Veelgestelde vragen

Is Novalink onafhankelijk?

Ja, Novalink is 100% onafhankelijk en wordt evenmin gefinancierd door banken, verzekeraars of andere externe partijen.

Werkt Novalink op eigen naam of uit naam van de financier?

Beide zijn mogelijk, dit geheel ter beslissing aan de opdrachtgever

Heeft Novalink een ‘servicer rating’?

Nee, Novalink laat wel processen auditen o.b.v. ISAE 3402 en doet mee aan benchmarkonderzoeken. Dit met uitstekende resultaten.

Hoe ziet het beloningsmodel eruit?

Novalink biedt daarvoor verschillende modellen, die wij graag met u naar uw wensen modelleren.